Monday, May 20, 2013

Surah At-Tur{52}
AT-TUR (gunung) 1~49.
Dengan nama Allah, pemurah, penyayang.

1. Perhatikan lah gunung itu !
2. Dan kitab yang  tertulis.
3. Dikulit halus yang terhampar !
4. Dan rumah yang  dimakmurkan !
5. Dan bumbung yang tinggi !
6. Dan laut yang mendidih !.
7. Sesungguhnya azab Tuhan mu, tentu akan tiba.
8. Tidak ada siapa pun yang bisa menolaknya.
9. Pada hari yang langit itu akan bergoncang sungguh-sungguh.
10. Dan akan berjalan gunung-gunung dengan luar biasa.
11. Maka kecelakaan pada hari itu (akan mengenai) orang-orang yang mendustakan.
12. Yang bermain-main  dalam kesesatan mereka.
13. Pada hari yang mereka dihumbankan dengan bengis ke neraka jahanam.
14. (Dikatakan);  “inilah api neraka yang pernah kamu dustakan nya”.
15. “Maka apakah ini seher, atau kah kamu tidak melihat (tentang ini) ?”.
16. “Masuklah kedalam nya, maka boleh kamu sabar dan boleh kamu tidak sabar, (ini)  sama sahaja atas kamu, kerana kamu tidak dibalas melainkan (dengan) apa  yang pernah kamu kerjakan”.
17. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu (adalah) dalam kebun-kebun dan nikmat.
18. Dalam keadaan mereka bersenang-senang dangan apa yang Tuhan mereka berikan kepada mereka, dan Tuhan mereka pelihara mereka dari azab neraka.
19. (Dikatakan); “makan dan minumlah dengan enak, (balasan bagi) apa-apa yang pernah kamu kerjakan”.
20. Dengan keadaan bersandar atas singgah-sana singgah-sana yang diatur berbaris, dan kami  jodohkan mereka dengan bidadari-bidadari.

21. Dan orang-orang yang beriman dan di ikuti oleh anak cucu mereka tentang iman (itu), kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, serta kami tidak kurangkan sedikit pun dari amal mereka, (pada hal) tiap-tiap seorang bergantung dengan apa yang ia telah usahakan.
22. Dan kami tambah untuk mereka, buah-buahan dan daging dari (jenis) apa-apa yang mereka ingini.
23. Didalam syurga itu mereka idarkan (diantara mreka) piala yang tidak ada sia-sia padanya dan tidak perbuatan dosa.
24. Dan akan melayani mereka bujang-bujang mereka yang (bersifat) seolah-olah menara yang tersimpan.
25. Dan sebahagian mereka mendatangi sebahagian yang lain, betanya-tanyaan.
26. (Sebahagian dari) mereka berkata; “sesungguhnya dahulu kami pernah khuatirkan (azab menimpa) pada keluarga kami”.
27. “Tetapi Allah beri (taufik) atas kami dan ia peliharakan kami dari azab yang sangat panas”.
28. “Sesungguhnya kami, dahulunya pernah berdoa kepadanya, kerana sesungguhnya Allah itu, ialah yang banyak berbuat kebaikan, panyayang”.
29. Oleh kerana itu, ingatlah, sebab dengan nikmat Tuhan mu, bukanlah engkau tukang tenung dan bukan (pula) orang yang gila.
30. Ataukah mereka berkata; “(ia) seorang ahli seher yang kita tunggu-tunggu waktu kecelakaan untuknya?”

31. Katakan lah; “tunggulah ! sesungguhya aku dari (golongan) orang-orang yang menunggu bersama-sama kamu”.
32. Apakah fikiran-fikiran mereka menyuruh mereka (berkata) ini, ataukah mereka satu kaum yang melewati batas ?.
33. Ataukah mereka berkata; “ia yang mengadakan?” bahkan mereka tidak beriman.
34. Maka cubalah mereka membuat satu rangkaian sepertinya, jika ada mereka orang-orang yang benar.
35. Ataukah mereka dijadikan dari tidak ada ? ataukah mereka yang menjadikan ?
36. Ataukah mereka yang membuat langit-langit dan bumi ? (bukan) bahkan mereka tidak berkeyakinan.
37. Ataukah mereka mempunyai perebendaharaan-perbendaharaan Tuhan mu ? ataukah merekalah yang berkuasa ?
38. Ataukah mereka mempunyai tangga yang mereka bisa mendengarkan dengan perantaraan nya ? maka cobalah pendengar mereka itu bawakan keterangan yang nyata.
39. Ataukah buat dia anak-anak perempuan, sedang buat kamu anak-anak laki-laki ?
40. Ataukah engaku minta upah dari mereka sehingga mereka (merasa) dibuatkan dengan satu upahan?.

41. Ataukah mereka mempunyai (pengetahuan tentang perkara) yang ghaib sehingga mereka menulisnya ?
42. Ataukah mereka mahu menipu dia ? maka orang-orang yang tidak mahu percaya itulah yang akan ditipu daya.
43. Ataukah mereka mempunyai tuhan selain dari Allahh ? maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan !
44. Dan umpamanya mereka melihat sebahagian dari langit gugur, mereka akan berkata; “ini (adalah) awan yang ditompok”.
45. Lantaran itu, biarkan lah mereka sehingga mereka menemui mereka menemui hari mereka yang padanya mereka akan binasa.
46. (Iaitu) hari yang tipu daya mereka tidak akan memberi faedah kepada mereka, dan tidak pula mereka diberi kemenangan.
47. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang menganyayai (diri) itu, (ada) azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
48. Dan tunggulah hukum Tuhan mu (atas mereka), kerana sesungguhnya engaku dalam pemiliharaan kami, dan berbaktilah dengan memuji Tuhan mu ketika engaku bangun pagi.
49. Dan hendaklah engkau berbakti kepada nya disebahagian dari malam dan diwaktu ghaib bintang-bintang. 


[Ulasan][Penutup][Previous][Next] 


.

1 comment:

  1. .
    Please help Y.B. Husam Musa,
    [Tw] https://twitter.com/pasknajid3

    ReplyDelete